Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@dipe.ser.sch.gr

2. Με τηλέφωνο: Δείτε στο οργανόγραμμα ποιός μπορεί να σας βοηθήσει, διαφορετικά τηλεφωνήστε στο 2321047500 ή 2321047502

3. Με ταχυδρομείο:
Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών
Κερασούντος 2, 62110
Σέρρες

5. Με την παρακάτω φόρμα

(Μην χρησιμοποιείτε τη φόρμα για υποβολή πάσης φύσεως αιτήσεων! Στείλτε την αίτησά σας μέσα από την αντίστοιχη σελίδα ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!)