ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

Τηλεφωνικό κέντρο: 23210 47500, 23210 47502

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Τηλεφωνικό Κέντρο 23210 45270

Σ.Ε. Νηπιαγωγών: Παγώνα Γκουτρουμανίδου, pagonagk@gmail.com

1η θέση Σ.Ε. Δασκάλων: Χρήστος Πράμας, cpramas@gmail.com

 • 1η ΟΜΑΔΑ: 1ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 2ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 7ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 18ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
 • 2η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝΑ, Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
 • 4η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ, Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, 1ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ, 2ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ, 3ο Δ.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ, Δ.Σ. ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Σ. ΤΕΡΠΝΗΣ
 • 3η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ, Δ.Σ. ΨΥΧΙΚΟΥ
 • 5η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ

2η θέση Σ.Ε. Δασκάλων: Χρήστος Νάτσκος, cnatskos@yahoo.gr

 • 1η ΟΜΑΔΑ: 9ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 10ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 11ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 15ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 21ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 24ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
 • 3η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ, Δ.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ, Δ.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ, Δ.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ, Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
 • 5η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ, Δ.Σ. ΧΑΡΟΠΟΥ
 • 7η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΑΝΩ ΠΟΡOΪΩΝ, Δ.Σ. ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ, Δ.Σ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ, Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

3η θέση Σ.Ε. Δασκάλων: Άγγελος Σανδραβέλης, asandravelis@gmail.com

 • 1η ΟΜΑΔΑ: 3ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 5ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 6ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 14ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 20ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
 • 5η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ, 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Δ.Σ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ, Δ.Σ. ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ, 1ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, 3ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
 • 7η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ, Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ, Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

4η θέση Σ.Ε. Δασκάλων: Ιωάννης Πούλιος, serreschools@gmail.com

 • 1η ΟΜΑΔΑ: 4ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 8ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 19ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 23ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ, 25ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
 • 2η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ, Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ, Δ.Σ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
 • 3η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΓΑΖΩΡΟΥ, Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥ
 • 6η ΟΜΑΔΑ: Δ.Σ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ, Δ.Σ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ, Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ, Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ, Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ, Δ.Σ. ΠΡΩΤΗΣ, Δ.Σ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Σ.Ε. Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ): Άννα Παναγιώτου, symkeaee-peser@sch.gr ιστοσελίδα: https://annapanagiotou.sites.sch.gr/

Σ.Ε. Ψυχολόγων: Άννα Τέρτη, annaterti@gmail.com

Σ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών: Μαργαρίτα Καραμανάκη, margaritakaramanaki@gmail.com

Σ.Ε. Αγγλικής Γλώσσας: Σωφρονία Μαραβελάκη, frynimarvel@gmail.com

Σ.Ε. Θεατρικής Αγωγής: Μαρία-Αλεξάνδρα Κουμανάκου, m.koumanakou@gmail.com

Σ.Ε. Φυσικής Αγωγής: Αικατερίνη Κούπανη, kat_koup@yahoo.gr

Σ.Ε. Γαλλικής Γλώσσας: Χριστίνα-Ντιάνα Ενέ, christinaene@hotmail.com

Σ.Ε. Γερμανικής Γλώσσας: Μελίνα Ευθυμιάδου, melina_efthimiadis@hotmail.gr

Σ.Ε. Μουσικών: Αντώνιος Κωνσταντινίδης, antkonst@hotmail.com

Σ.Ε. Καλλιτεχνικών: Κωνσταντίνος Λάσκαρης, konstantinoslaskaris@gmail.com

Σ.Ε. Πληροφορικής: Χρήστος Τριανταφύλλου, ctriantafy@sch.gr, https://christriantafyllou.eu/

Τμήμα Α’ – Διοικητικού

Δασκαλάκη Πολυξένη. Προϊσταμένη τμήματος. (Γραφείο 4 – 2321047506)

 • Αποστολή/λήψη email. 
 • Σχολικές μεταβολές.

Λιούσα Βαΐα (Γραφείο 4 – 2321047504)

 • Πρωτόκολλο.
 • Αρχειοθέτηση.
 • Πειθαρχικά θέματα.

Τσιρίκα Βαΐα (Γραφείο 4 – 2321047507)

 • Ιδιωτική εκπαίδευση – έλεγχος.
 • Ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής και ημεδαπής – πρωτόκολλο.
 • Αρχειοθέτηση.

Καραϊβάνης Στυλιανός (Γραφείο 4 – 2321047507)

 • Παραλαβή και αποστολή βιβλίων.
 • Εκδρομές.
 • Πρωτόκολλο.
 • Αρχειοθέτηση.

Κατσέλα Στυλιανή (Γραφείο 5 – 2321047512)

 • Αλληλογραφία διεύθυνσης.

Τμήμα Β’ – Οικονομικού

Δαλάγκας Γιάννης.  Προϊστάμενος τμήματος. (Γραφείο 5 – 2321047509)

Μποτίλια Άννα (Γραφείο 5 – 2321047512)

 • Σύνταξη, παρακολούθηση, εκτέλεση του προϋπολογισμού της δ/νσης καθώς και του απολογισμού της.
 • Οργάνωση και διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών εντός της δ/νσης.
 • Προμήθεια  ακουστικών βαρηκοΐας.
 • Μέριμνα για παροχή τηλεφωνικών –  ηλεκτρονικών συνδέσεων.
 • Καταβολή μη μισθολογικών παροχών (αποζημιώσεις: από δικαστικές αποφάσεις, για έξοδα μετάθεσης).
 • Έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων, τήρηση και ενημέρωση μητρώου δεσμεύσεων δαπάνη αποζημίωσης αποσπασμένων εκπ/κων σε γραφεία βουλευτών.
 • Δαπάνες προμήθειας ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων.
 • Δαπάνες: καθαριότητα (δ/νσης),  προμήθειας υλικών και μέσων (αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας).
 • Συγκέντρωση, έλεγχος, αποστολή δηλώσεων πολυθεσίας.
 • Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών για εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του ν. 4270/2014. εκκαθαριστής δαπανών τακτικού προϋπολογισμού στην Η.Δ.Δ.Δ.  

Γαλάνη Μάγδα (Γραφείο 5 – 2321047512)

 • Μεταφορά μαθητών.
 • Παραλαβή και διάθεση πάσης φύσεως υλικών και μέσων.
 • Έκδοση πράξεων μετακίνησης εκπ/κων – διοικητικών υπαλλήλων της δ/νσης.
 • Σύνταξη – αποστολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας.
 • Στήριξη των υπηρεσιών της δ/νσης και του υπηρεσιακού συμβουλίου σε οικονομικής φύσεως θέματα.
 • Δαπάνες μισθωμάτων.
 • Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών για εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
 • Έκδοση υπηρεσιακών βεβαιώσεων για δικαστικές προσφυγές εκπαιδευτικών.
 • Υπολογισμός αποδοχών – κρατήσεων ανά μήνα και κατά έτος από το 2002 και μετά για τους συνταξιούχους υπαλλήλους .
 • Εκκαθαριστής δαπανών τακτικού προϋπολογισμού στην Η.Δ.Δ.Δ.

Δεινοπούλου Αναστασία (Γραφείο 3 – 2321047519)

 • Δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης εκπ/κων.
 • Δαπάνες χιλιομετρικής αποζημίωσης εκπ/κων.
 • Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών για εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
 • Υπολογισμός αποδοχών – κρατήσεων ανά μήνα και κατά έτος από το 2002 και μετά για τους συνταξιούχους υπαλλήλους .
 • Εκκαθαριστής δαπανών τακτικού προϋπολογισμού στην Η.Δ.Δ.Δ.
 • Χιλιομετρική αποζημίωση αποσπασμένων εκπ/κών εξωτερικού.
 • Γραμματειακή υποστήριξη πυσπε.

Καρζής Σπύρος (Γραφείο 6 – 2321047510)

 • Μισθοδοσία μονίμων, ΙΔΑΧ,  ΙΔΟΧ, τακτικού προϋπολογισμού.
 • Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων(Μ.Κ.).
 • Διεκπεραίωση φύλλων διακοπής μισθοδοσίας.
 • Εκκαθαριστής, καταχωρητής οικονομικών στοιχείων για συμπλήρωση ΔΑΥΚ συνταξιούχων εκπαιδευτικών.
 • Έκδοση, υποβολή Φ.Μ.Υ. (φόρου μισθωτών υπηρεσιών).
 • Αχρεωστήτως ληφθείσες – καταβληθείσες αποδοχές & ασφαλιστικές κρατήσεις, πειθαρχικές ποινές (μισθολογικές επιπτώσεις λόγω αργίας – αδικαιολόγητης απουσίας – αναστολής καθηκόντων), κατασχέσεις, διατροφές, πράξεις καταλογισμού (προς δ.ο.υ.).
 • Βεβαιώσεις ασφαλιστικών κρατήσεων – ημερών ασφάλισης  παρελθόντων ετών διαφόρων ταμείων & εφκα.

Παπανικολάου Μαρία (Γραφείο 6 – 2321047510)

 • Μισθοδοσία μονίμων, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, τακτικού προϋπολογισμού.
 • Υποβολή Α.Π.Δ. όλων των υπόχρεων υπαλλήλων της δ/νσης.
 • Οικονομικά στοιχεία μηναίου πίνακα μισθοδοσίας (π3).
 • Περικοπές αποδοχών λόγω απεργίας.
 • Μισθολογικά θέματα νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.
 • Διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης, ΑΔΚΥ,  καταγραφή μισθολογικών δεδομένων για την ελστατ.
 • Διεκπεραίωση εντύπων αξιολογητών – εκπαιδευτών στα πλαίσια προγραμμάτων του ινεπ- πανεπιστημίων.
 • Επιμίσθια αποσπασμένων εκπ/κών στο εξωτερικό.

Στάμου Μάρθα (Γραφείο 6 – 2321047510)

 • Μισθοδοσία μονίμων, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, τακτικού προϋπολογισμού.
 • Εκκαθαριστής – καταχωρητής οικονομικών στοιχείων για συμπλήρωση ΔΑΥΚ συνταξιούχων εκπαιδευτικών.
 • Χορήγηση – περικοπή οικογενειακού επιδόματος – θέσης ευθύνης & παραμεθόριων περιοχών, έκδοση αποφάσεων μισθολογικών μεταβολών & ανάρτηση στη διαύγεια.
 • Έκδοση βεβαιώσεων μισθοδοτικών δεδομένων για δικαστικές προσφυγές.
 • Έκδοση μηνιαίων και ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών.
 • Βεβαιώσεις αποδοχών Οκτωβρίου 2011 υποψηφίων συνταξιούχων εκπ/κών.
 • Βεβαιώσεις για υποψήφιους συνταξιούχους(ΜΤΠΥ, Δάνεια κλπ)
 • Δάνεια (παρακρατήσεις-αναπροσαρμογές).

Τμήμα Γ’ – Προσωπικού

Μπρούσαλης Δημήτριος. Προϊστάμενος τμήματος. (Γραφείο 10 – 2321047513)

Χατζηλιάδου Χρύσα (Γραφείο 9 – 2321047508)

 • Έκδοση  των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της διεύθυνσης.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές.
 • Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της διεύθυνσης.
 • Απεργίες.

Πετρά Μιχαλίτσα (Γραφείο 9 – 2321047517)

 • Διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών και σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων.
 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.
 • Γραμματειακή υποστήριξη της κινητικότητας.
 • Επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σποδών και στοιχείων ΠΜΥ.

Χρήστου Αλεξάνδρα (Γραφείο 12 – 2321047527)

 • Διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών και σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων.
 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία                                       
 • Επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σποδών και στοιχείων ΠΜΥ.
 • Έκδοση βεβαιώσεων Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών
 • Έκδοση βεβαιώσεις υπηρεσίας
 • Τήρηση Πρακτικού Διεύθυνσης (Βιβλίο Πράξεων)
 • Υποστήριξη e – Datacenter

Ορφανλή Ευρωπαία (Γραφείο 8 – 2321047514)

 • Έκδοση βεβαιώσεων Πιστ/κών Υπηρ/κών Μεταβολών
 • Έκδοση  Βεβαιώσεων Υπηρεσίας
 • Τήρηση Πρακτικού Διεύθυνσης (Βιβλίο Πράξεων)
 • Μηνιαία καταγραφή εκπ/κών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 • Έκδοση Φύλλου Μητρώου Υπαλλήλου (Φ.Μ.Π.)
 • Υποστήριξη e-data center
 • Νεοδιόριστοι ,παραλαβή δικαιολογητικών-Πρωτόκολλο ορκωμοσίας 
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων που αφορούν αποσπάσεις, μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις.
 • Έκδοση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης  αποσπάσων, μεταθέσεων, οριστικών τοποθετήσεων.
 • Έκδοση – Αποστολή κοινοποιητηρίων αποσπάσεων/μεταθέσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων Βαθμολογικής κατάταξης-μονιμοποιήσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων υπαγωγής σε νέους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών
 • Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των Εκπαιδευτικών, των μελών  ΕΕΠ/ΕΒΠ και Διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης
 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία. 
 • Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης.                         

Τσάτα Μαρία (Γραφείο 8 – 2321047511)

 • Έκδοση βεβαιώσεων Πιστ/κών Υπηρ/κών Μεταβολών
 • Έκδοση  Βεβαιώσεων Υπηρεσίας
 • Τήρηση Πρακτικού Διεύθυνσης (Βιβλίο Πράξεων)
 • Μηνιαία καταγραφή εκπ/κών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 • Έκδοση Φύλλου Μητρώου Υπαλλήλου (Φ.Μ.Π.)
 • Υποστήριξη e-data center
 • Νεοδιόριστοι, παραλαβή δικαιολογητικών-Πρωτόκολλο ορκωμοσίας 
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων που αφορούν αποσπάσεις, μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις.
 • Έκδοση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης  αποσπάσεων, μεταθέσεων, οριστικών τοποθετήσεων.
 • Έκδοση – Αποστολή κοινοποιητηρίων αποσπάσεων/μεταθέσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων Βαθμολογικής κατάταξης-μονιμοποιήσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων υπαγωγής σε νέους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών
 • Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των Εκπαιδευτικών, των μελών  ΕΕΠ/ΕΒΠ και Διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης
 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.  
 • Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης                             

Πασχαλίδου Παναγιώτα (Γραφείο 8 – 2321047514)

 • Έκδοση βεβαιώσεων Πιστ/κών Υπηρ/κών Μεταβολών
 • Έκδοση  Βεβαιώσεων Υπηρεσίας
 • Τήρηση Πρακτικού Διεύθυνσης (Βιβλίο Πράξεων)
 • Μηνιαία καταγραφή εκπ/κών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 • Έκδοση Φύλλου Μητρώου Υπαλλήλου (Φ.Μ.Π.)
 • Υποστήριξη e-data center
 • Νεοδιόριστοι ,παραλαβή δικαιολογητικών-Πρωτόκολλο ορκωμοσίας 
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων που αφορούν αποσπάσεις, μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις.
 • Έκδοση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης  αποσπάσεων, μεταθέσεων, οριστικών τοποθετήσεων.
 • Έκδοση – Αποστολή κοινοποιητηρίων αποσπάσεων/μεταθέσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων Βαθμολογικής κατάταξης-μονιμοποιήσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων υπαγωγής σε νέους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών
 • Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των Εκπαιδευτικών, των μελών  ΕΕΠ/ΕΒΠ και Διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης
 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.  
 • Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης    

 Μέγγλα Λαμπρινή (Γραφείο 8 – 2321047511)

 • Έκδοση βεβαιώσεων Πιστ/κών Υπηρ/κών Μεταβολών
 • Έκδοση  Βεβαιώσεων Υπηρεσίας
 • Τήρηση Πρακτικού Διεύθυνσης (Βιβλίο Πράξεων)
 • Μηνιαία καταγραφή εκπ/κών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 • Έκδοση Φύλλου Μητρώου Υπαλλήλου (Φ.Μ.Π.)
 • Υποστήριξη e-data center
 • Νεοδιόριστοι ,παραλαβή δικαιολογητικών-Πρωτόκολλο ορκωμοσίας 
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων που αφορούν αποσπάσεις, μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις.
 • Έκδοση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης  αποσπάσεων, μεταθέσεων, οριστικών τοποθετήσεων.
 • Έκδοση – Αποστολή κοινοποιητηρίων αποσπάσεων/μεταθέσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων Βαθμολογικής κατάταξης-μονιμοποιήσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων υπαγωγής σε νέους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών
 • Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των Εκπαιδευτικών, των μελών  ΕΕΠ/ΕΒΠ και Διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης
 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.  
 • Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης   

Χατζηγιάννη Φωτεινή (Γραφείο 3 – 2321047511)

 • Έκδοση βεβαιώσεων Πιστ/κών Υπηρ/κών Μεταβολών
 • Τήρηση Πρακτικού Διεύθυνσης (Βιβλίο Πράξεων)
 • Μηνιαία καταγραφή εκπ/κών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 • Έκδοση Φύλλου Μητρώου Υπαλλήλου (Φ.Μ.Π.)
 • Νεοδιόριστοι ,παραλαβή δικαιολογητικών-Πρωτόκολλο ορκωμοσίας 
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων που αφορούν αποσπάσεις, μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις.
 • Έκδοση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης  αποσπάσεων, μεταθέσεων, οριστικών τοποθετήσεων.
 • Έκδοση – Αποστολή κοινοποιητηρίων αποσπάσεων/μεταθέσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων Βαθμολογικής κατάταξης-μονιμοποιήσεων
 • Έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων υπαγωγής σε νέους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών
 • Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των Εκπαιδευτικών, των μελών  ΕΕΠ/ΕΒΠ και Διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης
 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.  
 • Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης

Δαλκίδου Σουλτάνα-Στυλιανή (Γραφείο 3 – 2321047519)

 • Γραμματειακή υποστήριξη περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών (προετοιμασία συνεδρίασης – σύνταξη/τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων).
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού των σχολικών μονάδων λόγω προληπτικών μέτρων για τη διασπορά της covid (διευθέτηση αναπλήρωσης εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) λόγω απουσιών για λόγους που σχετίζονται με την covid.
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού των σχολικών μονάδων (διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, μεταθέσεις – αποσπάσεις διαθέσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών).
 • Έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.
 • Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων.
 • Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
 • Προκηρύξεις -προσκλήσεις για πλήρωση θέσης ευθύνης.

Μαδεμλής Κωνσταντίνος (Γραφείο 3 – 2321047519)

 • Γραμματειακή υποστήριξη περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών (προετοιμασία συνεδρίασης).
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού των σχολικών μονάδων λόγω προληπτικών μέτρων για τη διασπορά της covid (διευθέτηση αναπλήρωσης εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) λόγω απουσιών για λόγους που σχετίζονται με την covid.
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού των σχολικών μονάδων (διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, μεταθέσεις, αποσπάσεις διαθέσεις, τοποθετήσεις εκπαιδευτικών).
 • Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων.
 • Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
 • Εισήγηση χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων.

Μπρούσαλης Δημήτριος (Γραφείο 10 – 2321047513 & 516)

 • Γραφείο ΕΣΠΑ: Διαδικασίας πρόσληψης και διαχείρισης πάσης Φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 • Αναπληρωτές (Τακτικού- ΕΣΠΑ).
 • Μισθοδοσία αναπληρωτών.
 • Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΒΠ).
 • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας.

Σκόδρα Χριστίνα –  Αθανασία (Γραφείο 10 – 2321047513 & 516)

 • Γραφείο ΕΣΠΑ: Διαδικασίας πρόσληψης και διαχείρισης πάσης Φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 • Αναπληρωτές (Τακτικού- ΕΣΠΑ).
 • Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΒΠ).
 • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας.

Κοτσιρέα Μαρία (Γραφείο 10 – 2321047513 & 516)

 • Γραφείο ΕΣΠΑ: Διαδικασίας πρόσληψης και διαχείρισης πάσης Φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 • Αναπληρωτές (Τακτικού- ΕΣΠΑ).
 • Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΒΠ).

Κουγκούλης Περικλής (Γραφείο 10 – 2321047513 & 516)

 • Γραφείο ΕΣΠΑ: Διαδικασίας πρόσληψης και διαχείρισης πάσης Φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 • Αναπληρωτές (Τακτικού- ΕΣΠΑ).
 • Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΒΠ).

Κοκκίνου Ευαγγελία (Γραφείο 10 – 2321047513 & 516)

 • Γραφείο ΕΣΠΑ: Διαδικασίας πρόσληψης και διαχείρισης πάσης Φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 • Αναπληρωτές (Τακτικού- ΕΣΠΑ).
 • Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΒΠ).

Τσανοπούλου Χρύσα (Γραφείο 15 – 2321047500)

 • Υπεύθυνη myschool.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης (επιλογή και τοποθέτηση προϊστάμενων σχολικών μονάδων, ορισμός αναπληρωτών διευθυντών, επιλογή και τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων).
 • Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης προσωπικού.
 • Συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με ενισχυτική διδασκαλία και διοικητικό έργο.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Τμήμα Δ’ – Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Σαμολαδάς Ιωάννης. Προϊστάμενος τμήματος (Γραφείο 7 – 2321047521)

 • Υποστήριξη myschool.
 • Υποστήριξη υποδομών ΤΠΕ της Δ.Π.Ε. Σερρών.
 • Συντήρηση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Δ.Π.Ε. Σερρών.
 • Ενεργειακός υπεύθυνος Δ.Π.Ε. Σερρών.
 • Αιτήματα εξοπλισμού.

Μανώλης Δημήτριος (Γραφείο 7 – 2321047522)

 • Υπεύθυνος σχολικών γευμάτων
 • Τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό της ΔΠΕ Σερρών

Τμήμα Ε’ – Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Κοντόπουλος Γεώργιος. Προϊστάμενος τμήματος (Γραφείο 14 – 2321047523)

Βούλτσιου Μάγδα (Γραφείο 12 – 2321047527)

 • Εξετάσεις ενηλίκων, αναζήτηση μαθητών.
  τήρηση ενημέρωση των αρχείων των λειτουργούντων σχολικών μονάδων
 • Υποστήριξη στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων.
 • Επαναφοίτηση μαθητών.
 • Αποφάσεις φοίτηση α΄ τάξης δημοτικού.
 • Τροποποίηση ωραρίου σχολικών μονάδων.

Ξίφτος Στέφανος (Γραφείο 2 – 2321047503)

 • Εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας.
 • Έγκριση ωρολογίων προγραμμάτων νηπιαγωγείων.
 • Έλεγχος ετήσιου ή τριμηνιαίου προγραμματισμού των σχολικών δράσεων των νηπιαγωγείων και το πρόγραμμα εφημεριών.
 • Έγκριση εσωτερικού κανονισμού νηπιαγωγείων.
 • Διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών.
 • Μηνιαία αποτύπωση προσφύγων.
 • Προγραμματισμός και λειτουργίας νηπιαγωγείων.
 • Κατανομή αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο.
 • Εγγραφές κατανομή τάξεων στα νηπιαγωγεία.
 • Θέματα υγιεινής και ασφάλειας νηπιαγωγείων.
 • Θέματα σχολικών επιτροπών νηπιαγωγείων υπεύθυνη διαδικασιών για την έγκριση παράλληλη στήριξη νηπιαγωγείων.
 • Χωροταξική κατανομή νηπιαγωγείων.
 • Συγκρότηση συντονιστικής και οργανωτικής ομάδας για το παρατηρητήριο κρίσεων, σχολικές επιτροπές, σχολικός εκφοβισμός.

Μπάκα Μαρία (Γραφείο 2 – 2321047526)

 • Καταγραφή – διαθέσεις κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού αρμοδιότητας της διεύθυνσης.
 • Έγκριση κατ΄ οίκον διδασκαλίας.
 • Υπεύθυνη διαδικασιών για την έγκριση σχολικών νοσηλευτών στις  σχολικές μονάδες
 • Προγραμματισμός και λειτουργία Δημοτικών σχολείων.
 • Εγγραφές μαθητών – κατανομή τάξεων στα δημοτικά σχολεία
 • Ίδρυση παρατήματος σχολικής μονάδας και νέας σχολικής μονάδας.
 • Ολιγομελή τμήματα σχολείων γενικής και ΣΜΕΑΕ.
 • Συγκρότηση επιτροπών ΣΔΕΥ- ΕΔΥ.

Παπαφωτίου Κωνσταντίνος (Γραφείο 2 – 2321047526)

 • Θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων.
 • Μετεγγραφές μαθητών.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και λειτουργία τάξεων υποδοχής (ΖΕΠ) ΔΕΥΠ, ενισχυτική, θέματα ειδικής αγωγής.
 • Σχολικές βιβλιοθήκες.
 • Παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με covid19.
 • Ονοματοδοσία σχολείων.
 • Σχολικοί τροχονόμοι.
 • Υπεύθυνος διαδικασιών  για την έγκριση ΕΒΠ.
 • Συγκρότηση τμημάτων πρωινής ζώνης σχολικών μονάδων.
 • Υπεύθυνος εκδηλώσεων – παρελάσεων – ομιλητών κλπ.
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας με ΠΕΚΕΣ- ΚΕΔΑΣΥ- δήμους- περιφέρεια.
 • Αρμόδιος για φοίτηση προσφύγων – αλλοδαπών- Ρομά- Ουκρανοί.

Σταμάτη Μεταξία (Γραφείο 2 – 2321047503)

 • Εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας.
 • Έγκριση ωρολογίων προγραμμάτων Δημοτικών σχολείων.
 • Έλεγχος ετήσιου ή τριμηνιαίου προγραμματισμού των σχολικών δράσεων των Δημοτικών σχολείων και το πρόγραμμα εφημεριών.
 • Έγκριση εσωτερικού κανονισμού Δημοτικών σχολείων.
 • 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά.
 • Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στα Δημοτικά σχολεία.
 • Θέματα σχολικών επιτροπών Δημοτικών σχολείων.
 • Υπεύθυνη διαδικασιών για την έγκριση παράλληλη στήριξη Δημοτικών σχολείων.
 • Χωροταξική κατανομή Δημοτικών σχολείων.
 • Τήρηση ενημέρωση των λειτουργούν των Δημοτικών σχολείων.

Πούλιος Ιωάννης (Γραφείο 11 – 2321047515)

 • Υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Εποπτεία προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων πιλοτική εφαρμογή εργαστηρίων δεξιοτήτων.
 • Πανελλήνιες και Διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις της Δ/νσης ΠΕ Σερρών.