Διαμοιραστείτε:

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

Τηλεφωνικό κέντρο: 23210 47500, 23210 47502

Τμήμα Α’ – Διοικητικού

Α/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΘΗΚΟΝΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ23210 47506
2ΛΙΟΥΣΑ ΒΑΪΑ– ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
– ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
23210 47506
3ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ– ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
– ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
23210 47507
4ΚΑΡΑΪΒΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ– ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
– ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
– ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ
– ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ)
– ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
23210 47507
5ΚΑΤΣΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ– ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
– ΕΛΕΓΧΟ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

Τμήμα Β’ – Οικονομικού

Α/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΘΗΚΟΝΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ΔΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ23210 47521
2ΜΠΟΤΙΛΙΑ ΑΝΝΑ– ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
– ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
– ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
– ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
– ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ: ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
– ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ, ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
– ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ:ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(Δ/ΝΣΗΣ)
– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
– ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΟΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 4270/2014.
23210 47522
3ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓΔΑ– ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
– ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
– ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
– ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΟΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
23210 47514
4ΔΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ– ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
– ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
– ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
– ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΟΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
23210 47519
5
ΚΑΡΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΘΑ
– ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ(Μ.Κ.)
– ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
– ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
– ΑΠΕΡΓΙΕΣ
– ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ,ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ
– ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
– ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
– ΕΚΔΟΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ Φ.Μ.Υ.
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (Π3)
– ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (Π2)
– ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
– ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
– ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
– ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
– ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
23210 47510
6ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ– ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ(Μ.Κ.) ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ,ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ,ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ
– ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
– ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
– ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ “ΑΙΡΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ”
– ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
– ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
– ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
– ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
– ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 15ΕΤΙΑΣ(ΑΠΩ 2002 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
– ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕΠ
23210 47510

Τμήμα Γ’ – Προσωπικού

Α/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΘΗΚΟΝΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ΜΑΖΝΕΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ23210 47527
2ΔΑΛΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΥΣΠΕ23210 47519
3ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ– ΈΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
– ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
– ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
23210 47508
4ΠΕΤΡΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ– ΈΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.
– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
– ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
– ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
– ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Π.Μ.
23210 47517
5ΤΣΑΤΑ ΜΑΡΙΑ– ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
– ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
23210 47514
6ΜΕΓΓΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ– ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
– ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
23210 47511
7ΣΚΟΔΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΕΣΠΑ), ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ, ΕΒΠ).
– ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
23210 47512
8ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ– ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
– ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Π.Μ.
– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
– ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
– ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. 
23210 47517
9ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΥΣΠΕ23210 47519
10ΚΟΤΣΙΡΕΑ ΜΑΡΙΑ– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΕΣΠΑ), ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ, ΕΒΠ).
– ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
23210 47509
11ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΕΣΠΑ), ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ, ΕΒΠ).
– ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
23210 47512
12ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MYSCHOOL
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
47500

Τμήμα Δ’ – Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Α/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΘΗΚΟΝΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ23210 47513
2ΤΣΙΡΙΚΑ ΒΑΪΑ– ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ΕΩΣ 4 ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ
– ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
– MYSCHOOL
23210 47513
3ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ– ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
– ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
– ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
– ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
23210 47516

Τμήμα Ε’ – Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Α/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΘΗΚΟΝΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ23210 47523
2ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
– ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ,
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
– ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
– ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
– ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
– ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
– ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
– ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
– COVID 19
– ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
23210 47526
3ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ– ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
– ΈΓΚΡΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
– ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
– ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
– ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
– ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
– ΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
– ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
– COVID 19
– ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΣ.
23210 47503
4ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ– • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘’ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ’’ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
– ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
– ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
– ΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
23210 47519
5ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
– ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
– ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
– ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»
– ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
23210 47515