Διαβίβαση εγκυκλίου που αφορά στις Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023, στον Προγραμματισμό λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και στη Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022

Διαμοιραστείτε:

Περισσότερα…