Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024 – 2025 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα

Περισσότερα…

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών και τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Σερρών για το διδακτικό έτος 2024 – 2025

Περισσότερα…

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2024 – 2025 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα

Περισσότερα…