Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης που υλοποιείται ως εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη, επιμόρφωση προς τους υπόχρεους/ωφελούμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Διαμοιραστείτε:

Περισσότερα…