Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: “Αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Μουσικού Οργάνου Eye Harp για Μαθητές με Σπαστική Τετραπληγία ή και Εγκεφαλική Παράλυση στην Ειδική Αγωγή και τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση”.

Περισσότερα…