Έντυπα αδειών

Ενημέρωση νομοθεσίας χορήγησης αδειών

Έντυπα αιτήσεων

Φόρμες αποφάσεων για χρήση από τους Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/ες

Κατεβάστε ένα συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει όλες τις φόρμες αποφάσεων χορήγησης αδειών. Προσοχή! Συμπληρώστε κατά περίπτωση τα στοιχεία του σχολείου σας και ό, τι άλλο απαιτείται (όπως για παράδειγμα διόρθωση της ονομασίας του υπουργείου)