Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την μετακίνηση του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας στη Βουλή των Ελλήνων.

Προκήρυξη Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων» του Δημοτικού Σχολείου Δραβήσκου

Περισσότερα…