Ενημερωτική-επιμορφωτική ημερίδα για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Ειδικότητας Καλλιτεχνικών ΠΕ08 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Περισσότερα…