Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση βεβαίωσης – πιστοποιητικού

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για την ακρίβεια των στοιχείων σας, παρακαλώ χρησιμοποιείστε την εφαρμογή αίτησης για έκδοση βεβαίωσης – πιστοποιητικού που είναι συνδεδεμένη με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο πατώντας εδώ. Για την είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιείστε τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη και κωδικό) από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται διασταύρωση των δεδομένων σας και της ταυτότητά σας.