Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων – Οδηγίες για την Προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 10648/23-06-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ

Διαμοιραστείτε:

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.