Ανακοίνωση τελικών αξιολογικών πινάκων μορίων των αιτουμένων για μετάθεση εκπαιδευτικών μετά τις ενστάσεις, στις ακόλουθες κατηγορίες: α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) στα Μειονοτικά Σχολεία

Ανακοίνωση τελικών αξιολογικών πινάκων μορίων μετάθεσης μετά τις ενστάσεις των αιτουμένων για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών της Π.Ε. Σερρών

Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων μορίων μετάθεσης των αιτουμένων για μετάθεση εκπαιδευτικών στις ακόλουθες κατηγορίες: α) γενικές από περιοχή σε περιοχή, β) σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και δ) στα Μειονοτικά Σχολεία

Περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό τηνκάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen, και Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε. Σ. Βρυξέλλες Ι, από το σχολικό έτος 2024-2025

Περισσότερα…