Πρόσκληση υποψηφίων για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό κλάδου ΔΕ01

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. εδώ.