Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.11.1Δ/6329/1-9-2022 απόφασης ορισμού εκπαιδευτικών σε θέσεις Προσωρινών Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Διαμοιραστείτε: