Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση ως Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας