Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων βελτίωσης θέσης και οριστικής τοποθέτησης

Μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και σύμφωνα με ενημέρωση από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Λόγω διάλυσης της βουλής, όλες οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών έχουν παγώσει και θα ζητηθεί ξανά εξαίρεση. Παύουν να ισχύουν οι παλιές αποφάσεις.

Τμήμα Β’ Εφαρμογών, Κινητικότητας & Εξέλιξης Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Γ.Δ. Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών & Εξετάσεων / ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Ως εκ τούτου η διαδικασία έχει παγώσει και θα ενημερωθείτε σχετικά σε μελλοντικό χρόνο!