Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής-επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων (Δ.Σ. Μαυροθάλασσας Σερρών)

Διαμοιραστείτε: