Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε επιμορφωτικά σεμινάρια για την στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Διαμοιραστείτε:

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Χαράλαμπος Σαρηβασιλείου προγραμματίζουν επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Σερρών και Κιλκίς, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Οι επιμορφωτικές δράσεις θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 13/11/2020 έως 4/12/2020 σε δύο χρονικές ενότητες:


1η ΕΝΟΤΗΤΑ (13/11 έως 23/11/2020)

ΘΕΜΑ: «Ψηφιακά εργαλεία υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»
Η 1η ενότητα περιλαμβάνει σειρά τεσσάρων (4) επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων. Απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς ΦΑ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην σχετική πρόσκληση που απεστάλη μέσω e-mail (4/11/2020 & 9/11/2020) και οι οποίοι είτε υλοποιούν εξ αποστάσεως διδασκαλία λόγω αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας είτε επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν όποιες από τις τέσσερις τηλεδιάσκεψεις τους ενδιαφέρει στον σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν δήλωσαν συμμετοχή και παρόλα αυτά επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποια/ες τηλεδιασκέψεις της 1ης ενότητας, παρακαλούνται να το δηλώσουν τηλεφωνικά 6974921410 ή με mail στο sarivasil@sch.gr

Πρόγραμμα Α Ενότητας
Παρασκευή 13/11/2020 ώρα 18:00-20:00
Διαχείριση ψηφιακής πλατφόρμας Webex meetings,
Διαχείριση ψηφιακής πλατφόρμας e-Class
Δευτέρα 16/11/2020 ώρα 18:00-20:00
Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στη Φυσική Αγωγή (Διαδραστικά Βιβλία, Φωτόδεντρο, Αίσωπος κλπ)
Παρασκευή 20/11/2020 ώρα 18:00-20:00
Ψηφιακές εφαρμογές κινητικής δραστηριότητας
Λογισμικά παιγνιώδους αξιολόγησης (Hot potatoes, Crossword, Quizizz, Wordwall κ.α)
Δευτέρα 23/11/2020 ώρα 18:00-20:00
Συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία (Google docs, Συνεργατικές “αφίσες” κλπ)


2η ΕΝΟΤΗΤΑ (27/11/2020 – 4/12/2020)


«Σχεδιασμός και οργάνωση διδακτικών σεναρίων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»


Η 2η ενότητα περιλαμβάνει δύο επιμορφωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων και θα αναφέρονται σε διδακτικά θέματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν την παρουσίαση εφαρμοσμένων διδακτικών πρακτικών ή διδακτικών σεναρίων ή σχεδίων διδασκαλίας (διάρκειας 1-2 διδακτικών ωρών) στη σύγχρονη η/και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλίας της ΦΑ, με αξιοποίηση κατάλληλου ψηφιακού υλικού. Η παρουσίαση θα γίνει από συναδέλφους εκπαιδευτικούς ΦΑ, οι οποίοι τις έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει.
Η 2η ενότητα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.
Για την έναρξη της 2ης ενότητας θα ακολουθήσει νεώτερη πρόσκληση με το ακριβές πρόγραμμα και περιεχόμενό της.

Στο διάστημα αυτό, θα υπάρχει διαρκής υποστήριξη σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για όποιον/α συνάδελφο ΦΑ τη χρειαστεί.
Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Σαρηβασιλείου
Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής
4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας