Πρόταση οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης ΠΥΣΠΕ Σερρών (Γενικής Αγωγής και ΕΑΕ)

Διαμοιραστείτε:

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (με σαρωμένη αίτηση όπου θα φαίνεται η υπογραφή του/της εκπαιδευτικού) στη διεύθυνση mail@dipe.ser.sch.gr

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, θα ανακοινωθούν τα εναπομείναντα οργανικά κενά και η πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης από τους εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα της προτίμησής τους.