Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ.Π.Ε. Σερρών

Διαμοιραστείτε:

Σας κοινοποιούμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών της Δ.Π.Ε. Σερρών όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής του ΟΠΣΥΔ.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να διαβάσουν τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Ε. Σερρών αναφορικά με τη συνέχεια της διαδικασίας.