Πρόσκληση σε ενημερωτική – επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη σχολείων ευθύνης Σ.Ε.Ε. κ. Νάτσκου

Διαμοιραστείτε:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ενημερωτική -επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη»

ΣΧΕΤ:   :

            1. Π.Δ. 79/2017/άρθρο 17/παρ. 1 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17, § 1,2,3 του Ν. 

               4559/ΦΕΚ142/3‐8‐2018)

            2. Νόμος 4547/ΦΕΚ 102/12‐6‐2018

            3. ΦΕΚ 4299/27‐9‐2018/τ. 2ο

            4. 38091/Δ4/16‐3‐2020. Διαβίβαση Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκ

                Παίδευσης

            5. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 108906/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 4189/Β/10-9-2021

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 Χρήστος Νάτσκος, διοργανώνει  τηλεδιάσκεψη για τις/τους Διευθύντριες/ντές και τις/τους Προϊστάμενες/νους  των Δημοτικών Σχολείων  παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης του με θέμα:

«Νέες οδηγίες για τη διαδικασία υλοποίησης του Συλλογικού Προγραμματισμού των σχολικών μονάδων»

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης  είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με  το Συλλογικό Προγραμματισμό  των Σχολικών Μονάδων.

Η ενημερωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 από τις 12.00π.μ. έως 13.00μ.μ.

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/natskos

                                                                 Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

4ου ΠΕΚΕΣ  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας

                                                                 Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

                                                                                          Χρήστος Νάτσκος

Πίνακας Αποδεκτών:

10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 15ο, 18ο, 21ο, 23ο, 24ο Δημ. Σχ. Σερρών, Δημ. Σχ. Λευκώνα, Δημ. Σχ. Άνω Μητρουσίου, Δημ. Σχ. Νέου Σκοπού, Δημ. Σχ. Ψυχικού, Δημ. Σχ. Νεοχωρίου, Δημ. Σχ. Βαλτοτοπίου, Δημ. Σχ. Σκουτάρεως, Δημ. Σχ. Κάτω Καμήλας, Δημ. Σχ. Νέας Ζίχνης, Δημ. Σχ. Πενταπόλεως, Δημ. Σχ. Γαζώρου, Δημ.Σχ. Χρυσού, Δημ. Σχ. Νέου Σουλίου, Δ. Σχ. Νέας Μπάφρας, Δημ. Σχ. Πρώτης, Δημ. Σχ. Ροδολίβους, Δημ. Σχ. Παλαιοκώμης, Δημ. Σχ. Νέων Κερδυλίων, Δημ. Σχ. Δραβήσκου, Δημ. Σχ. Αλιστράτης.