Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας του καθηγητή Γαλλικής Γλώσσας 2021 για τους καθηγητές γαλλικής Β/θμιας Α/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Διαμοιραστείτε: