Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει), για το σχολικό έτος 2021-2022

Διαμοιραστείτε: