Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο επιμορφωτικά διαδικτυακά σεμινάρια/ εργαστήρια, με θέμα: «Δημιουργία & Διαχείριση Ιστοσελίδων στο Π.Σ.Δ.»

Διαμοιραστείτε:

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο επιμορφωτικά διαδικτυακά σεμινάρια/ εργαστήρια, με θέμα: Δημιουργία & Διαχείριση Ιστοσελίδων στο Π.Σ.Δ.”

Σας επισυνάπτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο επιμορφωτικά διαδικτυακά σεμινάρια/ εργαστήρια, με θέμα: Δημιουργία & Διαχείριση Ιστοσελίδων στο Π.Σ.Δ.”και θα πρέπει να ενημερωθούν:

  1. Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης των νομών Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς αντίστοιχα και
  2. Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 από  Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης των νομών Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς αντίστοιχα .

Με εκτίμηση

Ελένη Μπαμπαλώνα

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86

3ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

τηλ.: 6937086287

email: ebabalona19@yahoo.gr