Πίνακες μορίων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Σερρών μετά τις ενστάσεις

Διαμοιραστείτε:

Οι πίνακες μορίων παρουσιάζονται σε δύο μορφές: αλφαβητική (κατά το επώνυμο) και ταξινομημένοι κατά αύξουσα σειρά μορίων

Αλφαβητικά

Κατά αύξουσα σειρά μορίων