Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ08 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στη διαδικτυακή επιμόρφωση «Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ, που σχετίζονται με τη μάθησή τους»

Διαμοιραστείτε: