Ενημερωτική συνάντηση για το Έργο «Learning from the Extremes» που αφορά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών

Διαμοιραστείτε:

Σας στέλνουμε το αριθμ. 42341/Ε3/12-04-2022 έγγραφό μας, με το οποίο σας διαβιβάζουμε Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που αφορά στην πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης για το έργο με τίτλο «Learning from the Extremes» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 & ώρα 16:00-18:00 και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των σχολείων της δικαιοδοσίας σας.

Με εκτίμηση,

ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-344 2831