Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)

Διαμοιραστείτε:

Σας στέλνουμε το αριθμ. 46193/Ε3/20-04-2022 έγγραφό μας, με το οποίο σας διαβιβάζουμε το από 19-04-2022 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, που ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 3 Μαΐου και ώρα 13:00, μέχρι και τη Δευτέρα 9 Μαΐου και ώρα 13:00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των ΣΕΕ και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 που για κάποιο λόγο δεν εγγράφηκαν κατά τις προηγούμενες περιόδους, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδ. ΟΠΣ 5093563.
Με εκτίμηση,
ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε &
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-344 2831