Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. σε πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Διαμοιραστείτε:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Διαμοιραστείτε:

Διαβίβαση κατευθυντηρίων οδηγιών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού (ΒΟΡΕΑΣ2)

Διαμοιραστείτε: