Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχολικό έτος 2023–2024

Περισσότερα…

Έντυπα ΕΣΠΑ Ολοημέρου Δημοτικού – Νηπιαγωγείου, Αγγλικών Προσχολικής, ΣΜΕΑΕ, Ψυχολόγων – Κοινωνικών Λειτουργών

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Περισσότερα…

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών και τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Σερρών για το διδακτικό έτος 2023-2024

Περισσότερα…