Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της  A/μιας Εκπ/σης  Σερρών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022

Διαμοιραστείτε: