Έγκριση υλοποίησης του αθλητικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού», από το αθλητικό σωματείο «Εξέλιξις Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Αθλητικές Δραστηριότητες» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/ήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023