Αποστολή Εγγράφου Α/Α 226 των ΣΕΕ Α. Μπαλωμένου. και Σπ. Παπαδάκη με θέμα: « 2ος Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός Μαθητικής Λογικής και Υπολογιστικής σκέψης “Alan Turing”