Επιμόρφωση – υποστήριξη εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαμοιραστείτε:

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υποστήριξης των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Θεμιστοκλή Τσικαλά:

  • Διοργανώνει επιμόρφωση – υποστήριξη, με τη μορφή της τηλεκπαίδευσης, με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Οι εκπαιδευτικοί, στη συνάντηση αυτή, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να ενημερωθούν για τις μεθόδους υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα:

  • την ηλεκτρονική πλατφόρμα Webex για την υποστήριξη της σύγχρονης εκπαίδευσης,
  • την ηλεκτρονική τάξη e class για την υποστήριξη της ασύγχρονης εκπαίδευσης και
  • τους ανοικτούς ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους (Διαδραστικά βιβλία, Φωτόδεντρο),

Η τηλεσυνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2020 από 12.00 έως 13.15, στο σύνδεσμο: https://minedu-primary.webex.com/meet/themtsik.

  • Υποστηρίζει ασύγχρονα τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  • Διοργανώνει ενδοσχολικές επιμορφώσεις για τις Σχολικές Μονάδες που θα δείξουν ενδιαφέρον, σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/ντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων.

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων, να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Για το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Θεμιστοκλής Τσικαλάς

Σ.Ε.Ε. κλάδου δασκάλων