Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαμοιραστείτε:

Σχετ. :Α.Π.155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ .

Πληροφορίες: Κ. Γκουβεντάρη, 2321047503

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό παρακαλούμε οι Δ/ντές των σχολείων σε συνεργασία με τους Συλλόγους διδασκόντων να διαμορφώσουν άμεσα το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις υπουργικές αποφάσεις που το καθορίζουν και στην συνέχεια να μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά το πρόγραμμα  έως σήμερα  Δευτέρα 16/11 και ώρα 13.00.

Μέχρι αύριο θα μας αποστείλετε ηλεκτρονικά και την πράξη του συλλόγου διδασκόντων για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη 17/11 η 1η ώρα της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης να αφιερωθεί στην επέτειο του Πολυτεχνείου, θα είναι δε και η μοναδική ώρα διδασκαλίας.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Δ/ντης

Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών

Ιωάννης Καραβασίλης