ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαμοιραστείτε:

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ : 25/12/1955