ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαμοιραστείτε:

Παρακαλούμε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης σας το συνημμένο αρχείο ppt με τίτλο «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», το οποίο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από την μέχρι τώρα επεξεργασία των ερωτηματολογίων της έρευνας του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας στις σχολικές μονάδες Σερρών και Κιλκίς.


Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αποτύπωση και αποτίμηση της υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19 (Μάρτιος 2020 έως σήμερα) στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Κιλκίς και τα ευρήματά της παρουσιάστηκαν στη κοινή Διημερίδα όλων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:
«Τηλεκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας: Δυνατότητες και Περιορισμοί» (3-4/4/2021).

Για το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Ο Οργανωτικός ΣΕΕ
Χρήστος Πράμας

4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Κεντρικής Μακεδονίας
Διευθυνση: Κ. Παλαιολόγου 22, τ. κ. 62125, Σέρρες
Τηλέφωνο : 2321045270 & 2321059025
FAX : 2321059125
e-mail : 4pekes@kmaked.pde.sch.gr