Πρόσκληση σε επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη

Διαμοιραστείτε:

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Χρήστος Νάτσκος ΠΕ70, με σχολεία παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης στο νομό Σερρών διοργανώνει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για τις/τους εκπαιδευτικούς,
με θέματα:

  1. Ζητήματα που αφορούν στην κάλυψη και εμπέδωση της ύλης με την επαναλειτουργία των σχολείων,
  2. Ζητήματα προσαρμογής των μαθητών μετά την επιστροφή τους στις τάξεις,
  3. Τρέχοντα θέματα λειτουργίας σχολείων
  4. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη μαθητών/τριών

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική διαδικασία με την επανέναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας.

Η ενημερωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Μαΐ-ου 2021 από τις 19.00μ.μ. έως 20.30μ.μ.

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/natskos

Ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου 4ου ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Χρήστος Νάτσκος

Πίνακας Αποδεκτών:

10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 15ο, 18ο, 21ο, 23ο, 24ο Δημ. Σχ. Σερρών, Δημ. Σχ. Λευκώνα, Δημ. Σχ. Άνω Μητρουσίου, Δημ. Σχ. Σκουτάρεως, Δημ. Σχ. Κάτω Καμήλας,