Πρόσκληση για αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου-Διαδικασία επιλογής

Διαμοιραστείτε:

Το Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών/ ΛΤ ενημερώνει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου σχ. έτους 2021-2022 πρέπει να λάβουν μέρος και να επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων της

χώρας. Στις εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος απόφοιτοι μαθητές/τριες όλων των Δημοτικών του Νομού.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Στο σχολείο μας διδάσκονται σχεδόν όλα τα όργανα της παραδοσιακής και της ευρωπαϊκής μουσικής. Για να γνωρίσετε τα όργανα της παραδοσιακής και συμφωνικής ορχήστρας μας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

Οι γονείς-κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών και μαθητριών του νομού μας φέτος πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Σερρών από τις 10 έως και τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6JbQqLfQ-NYoNsRvR35dS5OGAruUChgDwRIOojsF6H2AomQ/viewform

Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε και στην ιστοσελίδα του σχολείου στις Ανακοινώσεις  Εκπαίδευση- Εξετάσεις-Εισαγωγικές Εξετάσεις στο ΜΣΣ. Μέσα σε μια βδομάδα το πολύ θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου στο μέηλ που δήλωσαν στην αίτηση. Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το ΥΠΑΙΘ. Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με αρ. 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (ΦΕΚ Β’ 878 / 05-03-2021).

Για την εξοικείωση των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών στα τεστ Μουσικής Αντίληψης, πραγματοποιούνται συνήθως δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας από καθηγητές του Μουσικού Σχολείου το μήνα Μάιο και Ιούνιο.

Φέτος όμως, λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών  επιφυλασσόμεθα για την πραγματοποίησή τους. Για την τυχόν πραγματοποίησή τους θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι υποψήφιοι και οι γονείς/κηδεμόνες τους παρακαλούνται να παρακολουθούν τακτικά την ιστοσελίδα του σχολείου: https://www.musikoserron.gr/

για τη λειτουργία του:

https://www.musikoserron.gr/to-sxoleio-mas/leitourgia

για ανακοινώσεις και για να συμβουλεύονται το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό:

https://www.musikoserron.gr/ekpaidefsi/eksetaseis

.

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Β. Σκέμπερη

ΜΔΕ φιλόλογος