Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη του ΟΠΣΥΔ

Διαμοιραστείτε:

Υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με την τεχνική υποστήριξη του ΟΠΣΥΔ γίνεται αποκλειστικά μέσω του e-mail opsydhelp@minedu.gov.gr.
Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρετούν άμεσα προβλήματα των διευθύνσεων εκπαίδευσης.
Ευχαριστούμε.

Για την ομάδα υποστήριξης του ΟΠΣΥΔ

Ευθύμιος Καψάλης
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Εφαρμογών Διορισμών Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης