Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών στη Δ.Π.Ε. Σερρών

Διαμοιραστείτε:

Όσοι αναπληρωτές έχουν προσληφθεί στη Δ.Π.Ε. Σερρών θα πρέπει να συμπληρώσουν μια σειρά δικαιολογητικών (ανάλογα με το έργο που προσλαμβάνονται):

  1. Το Απογραφικό και Ατομικό Δελτίο, τα οποία βρίσκονται εδώ. Τα συμπληρωμένα και υπογεγγραμένα έντυπα μαζί με μια φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας αποστέλλονται στο espa@dipe.ser.sch.gr έως τη Δευτέρα 30/08/2021.
  2. Στην ίδια σελίδα, οι αναπληρωτές κατεβάζουν το αντίστοιχο με το έργο αρχείο με τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία και παραδίδουν στη/στο Διευθύντρια/ντη της σχολικής μονάδας που προσλαμβάνονται.