2η Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αρ.πρωτ.Φ.11.1Δ/6245/31-8-2021 απόφασης ορισμού εκπαιδευτικών σε θέσεις Προσωρινών Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Διαμοιραστείτε: