Αιτήσεις μεταθέσεις, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Διαμοιραστείτε:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11-11-2021 έως 22-11-2022 και ώρα 23:59, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η εγκύκλιος μεταθέσεων σε μορφή pdf