Πρόσκληση υποβολής διδακτικών πρακτικών Πληροφορικής για τα Δημοτικά Σχολεία και τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης

Διαμοιραστείτε:

Σας επισυνάπτω πρόσκληση για υποβολή διδακτικών πρακτικών Πληροφορικής και θα πρέπει να ενημερωθούν:

  1. Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης των νομών Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς αντίστοιχα και
  2. – Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 από  Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης των νομών Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς αντίστοιχα .

Με εκτίμηση

Ελένη Μπαμπαλώνα

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ86

3ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

τηλ.: 6937086287

email: ebabalona19@yahoo.gr