ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαμοιραστείτε:

Μετά από σειρά τηλεφωνημάτων που έχει δεχθεί η Υπηρεσία μας , σας διευκρινίζουμε ότι:

1)            Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) δεν λαμβάνεται υπόψιν εφόσον ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη και ειδικότερα αν η πρόσληψή τους έχει γίνει με σύμβαση έργου.

Κατόπιν τούτου σας εφιστούμε την προσοχή κατά τον έλεγχο βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ με σύμβαση έργου επειδή ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψιν ούτε για μονάδες συνθηκών διαβίωσης (ΜΣΔ).

2) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.1( σελ. 34) της εγκυκλίου των μεταθέσεων, με αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-21,  αναφορικά με τις μεταθέσεις σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,    εκ παραδρομής γράφηκε ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση έως 31-08-2021 ενώ είναι προφανές ότι το ορθό είναι έως 31-8-2022 .

3)  Στην συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται και η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψιν τόσο για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή όσο και για βελτίωση.

Με εκτίμηση

Κων/να Τσιαβίκου

Προϊσταμένη Τμήματος Α’

Δ/νσης Διοίκησης εκπ/κού προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης