Πρόσκληση σε συνάντηση συνεργασίας Δευθυντών/ντριων σχολικών μονάδων ευθύνης Σ.Ε.Ε. κ. Τσικαλά

Διαμοιραστείτε:

Αξιότιμοι διευθυντές/τριες και προϊστάμενοι/ες Σχολικών Μονάδων, Σας προσκαλώ σε διαδικτυακή συνάντηση συνεργασίας την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10.00 – 11.00, με θέμα: «Ενημέρωση στα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας Σχολικής Μονάδας». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση:


https://minedu-primary2.webex.com/meet/themtsik

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Θεμιστοκλής Τσικαλάς