Δελτίο Τύπου: Συνέδριο με θέμα «Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος»

Διαμοιραστείτε:

Σας στέλνουμε το αριθμ. 160207/Ε3/8-12-2021 έγγραφό μας, με το οποίο σας διαβιβάζουμε το από 07-10-2021 Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο ανακοινώνεται ότι το ΙΕΠ σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο στις 17-19 Δεκεμβρίου 2021, στην Αίθουσα Πύργου της Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Νιάρχος, με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και παράλληλη ηλεκτρονική κάλυψη, στο σύνδεσμο που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΙΕΠ και της ΕΒΕ, για όσους παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως.

Παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών της δικαιοδοσίας σας.

Με εκτίμηση,

ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-344 2831