Ικανοποιούνται τα τεχνικά ζητήματα σχετικά με την τηλεκπαίδευση σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαμοιραστείτε:

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. εδώ.