Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς που υποδέχονται στα σχολεία τους Ουκρανούς μαθητές πρόσφυγες

Διαμοιραστείτε:

Σας στέλνουμε το αριθμ. 41892/Ε3/12-04-2022 έγγραφό μας, που αφορά σε εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και θα ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες: Πέμπτη 14 Απριλίου και ώρα 17:30-19:30 και Πέμπτη 5 Μάϊου και ώρα 17:30-19:30 και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς που υποδέχονται στα σχολεία τους Ουκρανούς μαθητές πρόσφυγες.
Οι εκπαιδευτικοί που είναι διαθέσιμοι και μπορούν να συμμετέχουν στο εργαστήριο κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://unicef.zoom.us/webinar/register/WN_Tk-cKfzCSnuGdCbhRF6FZg
Μετά την εγγραφή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα τους αποστέλλεται και ο σύνδεσμος παρακολούθησης.

Με εκτίμηση,
ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-344 2831