Επαλήθευση στοιχείων εκπαιδευτικών για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ανάδειξης αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών

Διαμοιραστείτε: