Αποστολή δοκιμαστικού ηλεκτρονικού μηνύματος του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Διαμοιραστείτε:

Ενόψει των ηλεκτρονικών εκλογών των αιρετών αντιπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα γίνει δοκιμαστική αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του συστήματος «ΖΕΥΣ». Παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να ελέγξουν την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (και το φάκελο ανεπιθύμητων), προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι έλαβαν το πρώτο ενημερωτικό email το οποίο τους απεστάλη μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ». Σε περίπτωση που ο εκλογέας δεν έχει λάβει το μήνυμα στο ηλεκτρονικό του να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τη Δ.Π.Ε. Σερρών στο myschool@dipe.ser.sch.gr.

Ο Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Ιωάννης Καραβασίλης